català  español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet psicològic Neurofeedback, Barcelona

Blog Neurociència de la conducta i emocions 

TEMES TRACTATS

Problemes de conducta en nens

_____________________________________________________________________________________________

 • Problemes de conducta en nens

  Els problemes de conducta són relativament freqüents en nens en edat escolar i poden aparèixer amb un problema de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) o sense

  ....

  Es tracta de nens (en les nenes és menys freqüent aquest trastorn) que no segueixen les indicacions dels seus pares i mestres, que sempre diuen que NO i posen problemes i dificultats en tot (per menjar, per a la neteja diaria, per jugar amb altres nens ....). També poden tenir problemes per dormir

  S’irriten fàcilment i això els genera problemes de relació. etc ... A la base d'aquestes dificultats hi ha un problema de retard en la maduració del sistema nerviós que provoca que el nen no s'adapti bé a les exigències escolar i socials que per a altres nens són fàcils d'acceptar i d’aprendre.

  És molt important poder resoldre bé aquests casos ja que comporta problemes escolars que poden tenir conseqüències importants en el futur d'aquests nens.

  A més l'autoimatge, que aquests nens desenvolupen de si mateixos és negativa ja que constantment se'ls està renyant. Tot això porta una sèrie de conseqüències que es van complicant a mesura que el nen creix, si no es posa el tractament adequat. Per exemple, en l'adolescència, aquests nens solen tenir problemes de consum de drogues ...

  Depenent dels casos, el tractament psicològic, de tipus conductual pot ser suficient. En altres casos més greus, el tractament farmacològic s'imposa. Però el tractament farmacològic no està exempt de riscos i problemes.

  Una estratègia que té molt bons resultats és el tractament amb Neurofeedback. El Neurofeedback regula l'activitat cerebral i calma l'ansietat, la irritabilitat, dificultats per dormir  i en molts casos resol el problema de manera definitiva.

  Dra. Margarita Corominas-Roso

  neuroclassics@copc.cat  -  606 66 72 98

  _____________________________________________________________________________________________

 

TRASTORNS de l’APRENENTAGE: Lectura, Escriptura i Càlcul.

Els trastorns de l’aprenentatge (TA) afecten entre un 2 i un 10% de la població en edat escolar. Inclouen trastorns específics (TEA), els que afecten a la lectura, escriptura i càlcul i els trastorns de l’aprenentatge no específics (TANE) que impliquen la dificultat per aprendre noves habilitats i que s’estenen a altres àrees escolars diferents de l’escriptura, lectura i càlcul.

....

Entre els trastorns de l’aprenentatge, la dislèxia és el més freqüent. Els estudis publicats estimen que del grup de nens que reben un diagnòstic de trastorn del llenguatge, entre el 30 i el 40% són trastorns de la lectura (Catts et al., 2002; Smith et al., 2005) i un percentatge entre el 55% i el 70% dels nens amb dislèxia compleixen criteris de TAE (Ramus et al., 2003).

Sovint els trastorns de l’aprenentatge es presenten de manera comòrbida amb altres trastorns del neurodesenvolupament (Huc-Chabrolle et al., 2010). Entendre i conèixer les comorbiditats és important perquè la presencia d’un trastorn addicional pot afecta l’expressió o la severitat de la clínica i requerir intervencions i tractaments específics. El pacients amb comorbiditats comparats amb aquells que no en tenen, solen presentar més alteracions neurocognitives, pitjors experiències, pitjor evolució acadèmica, integració social més pobre i menor o baixa resposta al tractament. Les comorbiditats més freqüents dels TA és el TDAH (Fergusson and Horwood, 1995; Hinshaw, 1992; Kent et al., 2011). Entre el 10% i el 50% dels nens amb TA presenten TDAH, mentre que entre el 25 i el 40% dels nens amb TDAH presenten també problemes de dislèxia (Carroll et al., 2005; Langberg et al., 2010; Willcutt et al., 2000).

....

 A més, els nens amb TA solen presentar dificultats motores, sensorials i de la percepció, per exemple, nens amb dificultats per a les matemàtiques tenen també dificultats de coordinació motora (Desoete et al., 2012; Pieters et al., 2012; Westendorp et al., 2011). Alguns estudis han descrit la presència de símptomes d’ansietat i de depressió entre els nens amb TA, en canvi altres estudis no han trobat aquesta associació i informen que la presència d’ansietat i depressió és independent de la presència de trastorns de l’aprenentatge (Arnold et al., 2005; Carroll et al., 2005; Nelson and Gregg, 2012; Terras et al., 2009).

El tractament

El tractament precoç d’aquests trastorns és molt important per tal d’evitar retards en l’aprenentatge que puguin derivar en fracàs escolar. L’estimulació amb Neurofeedback és un complement essencial per afavorir la funcionalitat del sistema nerviós en aquelles regions funcionals afectades

Dra. Margarita Corominas-Roso

neuroclassics@copc.cat  -  606 66 72 98

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

torna-a-nc.ca

contador de visitas para web html gratis UR  08/06/2018

--- ---

Copyright ®  NeuroClassics.org

webmaster