català español

Columna izquierda

NeuroConsult

Gabinet psicològic NeuroFeedback, Barcelona

 

M.Corominas ....

El Neurofeedback és un procés gradual d'aprenentatge, a través del qual el cervell aprèn a buscar el seu propi equilibri i autoregular-se en les diferents situacions vitals, permetent també augmentar el rendiment dels seus funcions i capacitats.

 

Els estudis demostren, que aquest tipus d'entrenament augmenta la plasticitat del cervell, fent que el individu tingui una millor capacitat de resposta a les dificultats, tant físiques com emocionals.

 

Quan combinem el NeuroFeedback amb estratègies psicoterapèutiques clàssiques com les de tipus cognitiu-conductual i intel·ligència emocional, el procés en el seu conjunt es converteix en una eina molt potent, per resoldre els símptomes i millorar la nostra manera d'estar al món.

 Facebook    Twitter    Google+    Linkedin

NeuroClassics

Columna derecha

bajo_pagina

 

 

cubierta teja arabe

contador de visitas

UR  03/09/2017

sitemap: Mapa Web

webmaster

 --- ---