català  castellano  

Gabinet psicològic Neurofeedback, Barcelona

Blog Neurociència de la conducta i emocions 

ANSIETAT

L'ansietat és un estat d'emergència, una necessitat urgent d'escapar del perill. El terme ansietat inclou diversos símptomes i patrons de desregulació.

L'ansietat es caracteritza per un patró d'alta activació cerebral i fisiològica que presenta diferents patrons de desregulació. D'una banda l'ansietat es caracteritza per la presència de símptomes físics com tensió muscular, taquicàrdia, tensió abdominal, sudoració.

En segon lloc, l'ansietat va associada a diversos símptomes emocionals com por, enuig, hipervigilància, estat d'activació elevat. Freqüentment l'ansietat va associada a experiències de vida traumàtiques, tant en la infància primerenca com posteriorment al llarg de la vida. En la infància primerenca és freqüent trobar situacions d'abús en la infància, assetjament escolar infantil, separacions dels pares ... que fan mossa en la vida dels nens i que els deixen vulnerables en situacions posteriors de la vida.

A més, l'ansietat pot presentar-se també en forma de símptomes de tipus obsessiu-compulsiu amb preocupacions recurrents i pensament que no cessen.

La inestabilitat pot estar també present en forma d'atacs de pànic.

En totes aquestes situacions, neurofeedback és una eina molt útil per millorar tant els símptomes emocionals com físics de l'ansietat. També prepara per poder acceptar i parlar (el primer pas per a resoldre) d'aquelles situacions traumàtiques que deixen a la persona en situació vulnerable.

Llegir relacionat en  ESTRÉS

Veure enllaç al video  Neurofeedback

Veure enllaç al video  Neurofeedback Brain Therapy May Cure PTSD

            

contador de visitas para blogger

 UR  06/02/2018

--- ---

Copyright ®  NeuroClassics.org

webmaster